Satinské vodopády

24.10.2020

Hluboká skalní soutěska s malebnými kaskádami a vodopády. Jedna z nejkrásnějších přírodních památek v Beskydech. Jedná se o unikátní část toku říčky Satiny v masivu Lysé hory. Odborníci považují horní tok Satiny za jeden z nejdelších a nejnázornějších příkladů skalních koryt v moravské části Karpat. Pro návštěvníky je bezesporu nejatraktivnější cca 1km dlouhý úsek, který má místy charakter soutěsky o hloubce cca 15m s několika vodopády. V soutěsce se dochovaly lesní porosty s poměrně přirozenou dřevinnou skladbou. Přímo v toku byla nalezena řada bezobratlých živočichů, přičemž mezi nejvzácnější patří 3 druhy chrostíků. Správa CHKO Beskydy do budoucna počítá s možností částečného zpřístupnění území chodníkem a lávkami, případně napojením na Naučnou stezku Lysá hora, která prochází v těsném sousedství přírodní památky. 

(zdroj: https://www.malenovice.eu/obec/pro-turisty/kam-v-okoli/vodopady-satiny-32cs.html?ftresult=vodop%C3%A1dy